ΜΕΛΑΜΙΝΗ – ΒΑΚΕΛΙΤΗ     ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ       ΑΚΡΥΛΙΚΗ – ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΗ