ΜΕΛΑΜΙΝΗ – ΒΑΚΕΛΙΤΗ     ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ       ΑΚΡΥΛΙΚΟ – ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΟ